log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЕМАГ Дом Сервис

emag logo

Адреса: бул.Илинден бр.138-1, Скопје, Македонија
Мобилен: +389 75 376 660
email:emagdomservis@gmail.com
web: http://domservis.com.mk/

Работно Време
Пон - Пет 09:00 - 15:00

      ОПИС                

ЕМАГ Дом Сервис е компанија која активно работи во доменот на управување со куќни совети и хаусмајсторство. Подружница на ЕМАГ Инженеринг основана 1991, ЕМАГ Дом Сервис е предводена од млади, високообразовани кадри од земјава и странство кои се професионално посветени на развивање квалитет во услужната дејност. Професионалноста, искуствата надвор од земјата и детермираноста се наш потпис за квалитет и сериозност.

Компанијата работи на принцип на извршување на услугите со сопствени ресурси како и изнајмување на стручни кадри и компании за извршување на специјализирани услуги од респективните домени.

Визија
Да се биде лидер на пазарот во управувањето на куќни совети на територија на Република Македонија со константно подобрување на услугите, развивање на идеите за подобрување на состојбата на станбените објекти и сатисфакција на станарите.

Мисија
Ефикасност - прилагодување на потребите на клиентите преку ефикасно и оперативно работење
Доверба - стекнување доверба како резултат на истрајност, перфекција во услугите, сериозност во работата како и грижа за клиентите
Резултати - константност во резултатите, задоволство од страна на клиентите и долгогодишна соработка

Мото
ЕМАГ Дом Сервис - Вашиот најдобар сосед!

УСЛУГИ
Во доменот на хигиената ЕМАГ Дом Сервис нуди комплетно суво, мокро и машинско чистење на секакви подни површини со високо професионални средства за чистење и машини. Соработувајќи со врвни партнери на пазарот во доменот на хигиената, опремени сме за:
Внатрешно и надворештно тековно и генерално чистење на деловни и станбени простории
Чистење внатрешно и надворешно на достапни и недостапни стакла - алпинистичко спуштање
Пост градежно чистење внатрешно и надворешно
Чистење снег
Хортикултурно чистење
Чистење алуминиум
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Управување
-Извештаи за згради
-Администрација
-Тековно и инвестициско водење на објекти
Техничко Одржување
-Одржување на лифтови
-Молерофарбарски услуги
-Електрика
-Столарија / Браварија
-Видео домофони
-Автоматизација на домови
-Smarthome уреди

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЕМАГ Дом Сервис

     МАПА                 

Печати