log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Акаунт ДООЕЛ

akaunt logo

Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/8, Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 5511 560
Мобилен: +389 77 527 235
               +389 77 906 170
               +389 70 924 448
Факс: +389 2 3119 556
Е-маил: contact@account.com.mk

web   fbfb    Работно време:
 Пон - Пет од 08:00 до 16:00

      ОПИС                

Нашиот тим е препознатлив по професионалниот пристап кон работата и по нивната љубезност и непосредност во комуникацијата со нашите клиенти.Долгогодишното искуство, ангажирањето на професионален тим и целосната посветеност, беше пресуден фактор во воспоставување одлична соработка со нашите клиенти која трае до денес.

Постојаниот раст им го должиме на довербата и подршката, која ни ја дадоа корисниците на нашите услуги, нашите долгогодишни ценети партнери.Нашиот стручен тим е организиран да го води целокупниот финансиско-сметководствен процес на нашите клиенти. Врши изработка на пресметки и извештаи, кои се законска обврска за компаниите и нивна достава до надлежните институции.

Пратењето на законските прописи и нивни измени, нивна соодветна примена, како и електронската комуникација со нашите клиенти е дел од секојдневието на нашиот тим.Нашиот тим е спремен да одговори на сите ваши барања од областа на сметководството.

Нашата стручност ја надополнуваме со постојаниот контакт со наши надворешни консултанти и соработници од специјализирани консалтинг куќи, како и со посета на стручни семинари.
Нашиот тим е успешен во застапувањето пред органите на УЈП и е подготвен да ги превземе сите дејствија околу законските обврски на вашиот бизнис.

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ
ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДАНОЧЕН И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ
ПРОФЕСИОНАЛНО, ЕФИКАСНО И АЖУРНО:
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Девизно работење
Изготвување годишни сметки и финансиски извештаи
Пресметка на плати
Пресметка на сите видови даноци
Персонална евиденција
Пријава и одјава на вработени
Економско правни совети
Даночен консалтинг
Изработка на бизнис план
Регистрација на фирми
Пријава-одјава на даночен обврзник
Изработка на годишни даночни пријави
Изготвување на финансиски извештаи за интерни и екстерни корисници
Финансиски анализи според меѓународнисметководствени стандарди

    ГАЛЕРИЈА           

 

Акаунт ДООЕЛ

     МАПА                 

Печати