log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

МСС-Конт

msskont logo

Адреса: Дервиш Цара бр.47, Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 338 172
+389 44 345 123
Мобилен: +389 70 240 115
+389 71 240 115
факс: +389 44 338 172
е-маил: mizinvejseli@yahoo.com

Работно време:
Пон - Пет од 08:00 до 16:00

      ОПИС                

МСС-КОНТ е сметководствено биро основана во 1993 год. а која ги исполнува условите за лиценцирано сметководствено биро. Во текот на овие години покажувала многу успеси во областа на водењето на сметководство на разни фирми и нивно менаџирање.

Ние сме веќе специјализирана фирма за консултантски и сметководствени услуги со долгогодишно работно искуство и со потребен професионален кадар која е во можност да ги изведува следните услуги:

- финансиско и материјално сметководство,
- периодични и годишни извештаи,
- даночни извештаи,
- даночно советување,
- консалтинг услуги,
- изготвување на паричен тек,
- изготвување на годишна сметка,
- електронска поврзаност за комуникација со банките, институциите и коминтентите за поефикасно и навремено извршување на нивните потреби,
- сите други услуги поврзани со сметководството.

МСС-КОНТ на своите клиенти им гарантира висока и квалитетна услуга, професионална дискреција и доверба како и брзо и ефикасно решавање на нивните потреби и барања кои произлегуваат од секојдневното работење.

Овластен сметководител: Мизин Вејсељи

    ГАЛЕРИЈА           

 

МСС-Конт

     МАПА                 

Печати