log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

Каунт

 kauntllogo

Адреса: Ул.50 Дивизија бр. 36
1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 329 66 88
Факс: +389 2 313 86 78
е-маил: info@kaunt.mk

   web    fbfb 

      ОПИС                

Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Каунт

     МАПА                 

Печати