log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Еко Клуб

logo ekoclub Eko Club – Bitola
Адреса: Петар П. Његош 131
7000 Битола Македонија
Телефон: ++ 389 47 223 165
         ++ 389 47 226 964
         ++ 389 47 203 964
e - mail: info@ekoclub.com.mk
web: www.ekoclub.com.mk

      ОПИС                

Еко клуб е еден од водечките комунални претпријатија во југозападниот дел на Македонија, но и пошироко на балканскиот полуостров.
Компанијата е активна во комуналната сфера на активности околу 18 години,  исто така таа e првa приватна комунална компанија во Македонија.
Друштвото е регистрирано на 26 септември 1990 година со цел да врши основни активности за отстранување на отпадот и еколошки услуги. Сите услуги се вршат со сопствени возила.
Компанијата продава комунална опрема (канти за отпадоци и контејнери за отпад), специјални комунални возила, мобилни тоалети реклани додатоци. Компанијата има ексклузивен договор за продажба на комплетна програма за производство на отпад надградба и посебна надградба со компанијата ЕФЕ од Турција, а исто така и комплетна програма за комунална опрема со Sulo Umwelttechnik од Германија.

      ГАЛЕРИЈА                

Еко Клуб

     МАПА                 

Печати