log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ОЏАЦИ

odzaci logo E-mail: kontakt@odzaci.com.mk
WEB страна: www.odzaci.com.mk
Телефон: 070 252 482; 070 393 504
Адреса: Ул.Горге Андреевиќ-КУН 36Б,Скопје

      ОПИС                

ОЏАЦИ -Професионално чистење и спалување на оџаци и други димоводни уреди (котли за централно греење,канали,камини,фурни и хауби од скари) од страна на квалификувани оџачари.
Основни аспекти и придобивки од навремено,квалитетно и перманентно чистење на оџаците и други димоводни уреди:
         Спречување на опожарување и други несакани последици;
         Заштеда на енергетско гориво и за преку 20%;
         Поголема испорака на топлотна енергија;
         Зачувување на димоводните уреди за подолг временски период;
         Заштита на човековата околина преку намалување на штетните гасови во воздухот.
         * Интерни половични чистења од страна на нестручни лица се штетни,опасни и забранети со   Пропис.
Задоволните корисници се наша примарна цел!!!


Д.П.Т.У.  ОЏАЦИ  -  ДОО Благоја и Ѓуро - Скопје
Основна дејност  -Оџачарски услуги
ЕМДБ:МК4030991211404
Жиро Сметка: Деп.Комерцијална банка  300000000198882

    ГАЛЕРИЈА           

 

ОЏАЦИ

     МАПА                 

Печати