log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Адвокат Василевски Аврамовски

advokatvasilevskilogo Адреса: Булевар Крсте Мисирков 9/10 1000, Скопје, Македонија
Е-маил: dvasilevski@t-home.mk    
Телефон:  02 313 13 12;     
      070 245077
web : www.advokatvasilevskiavramovski.eu.mk

      ОПИС                

Добредојдовте на официјалниот веб сајт на www.advokatvasilevskiavramovski.eu.mk

Адвокатскaта канцеларија Василевски Аврамовски,

Со овој бизнис профил сакаме да се приближиме уште повеќе до Вас и да Ви ги презентираме нашите можности во областа на правото, да Ви го претставиме нашиот развој и услугите кои ги нудиме, правните капацитети, а се заради полесна комуникација со Вас.

Со почит,

Адвокатскaта канцеларија Василевски Аврамовски

    ГАЛЕРИЈА           

 

Адвокат Василевски Аврамовски

     МАПА                 

Печати