log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Aдвокатска канцеларија “МИЛАНОВИЌ-ЈОСИФОВСКИ”

advokatlogo2

Адреса: ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3, 1000 Скопје Македонија
Е-маил: advokati@milanovic-josifovski.mk
Телефони:+389 (02) 3220 284
 +389 (02) 3220 284
web: http://www.milanovic-josifovski.mk

      ОПИС                

“МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИ” е динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.

Ние во Адвокатската канцеларија “МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИ” го отпочнуваме и го градиме секој однос со нашите клиенти на претходно разбирање не само на правните, туку и на финансиските аспектите на предметното прашање, во насока на изнаоѓање на оптимално правно и бизнис решение, а се во согласност со специфичните потреби на нашите клиенти. Правото не го гледаме како издвоена категорија, туку го гледаме во склоп на комплексноста на дадената ситуација. Долгогодишното искуство на вработените во канцеларијата, на раководни позии во големи корпорации со странски капитал, тоа најдобро го овозможува.

Aдвокатска канцеларија “МИЛАНОВИЌ-ЈОСИФОВСКИ” е со седиште во Скопје, а своите услуги ги нуди на целата територија на Република Македонија, како и во странство.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Адвокатска канцеларија „Милановиќ-Јосифовски“

     МАПА                 

Печати