log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ДЕ ЛЕГЕ

delege logo jpg Име: Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Адреса: Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6 , 1000 Скопје, Р.Македонија
Контакт телефон:  + 389 2 31 32 200
                        + 389 2 32 98 020
                        + 389 2 32 98 022
тел/факс:         + 389 2 32 25 131
E-mail: contact@delege.com.mk
WEB:  www.delege.com.mk

      ОПИС                

Адвокатите Снежана Калеска-Ванчева и Виолета Василева, како основачи на Адвокатското друштво ДЕ ЛЕГЕ, повеќе од две децении самоуверено и со истакнат коректен однос целосно им се посветуваат на остварувањето на интересите на своите клиенти, преку стручно и професионално работење, градење на меѓусебна почит и доверба.

Со своето долгогодишно искуство на професионален план ДЕ ЛЕГЕ нуди широк спектар на правна помош, консултации и застапување пред сите домашни судски и управни органи, како за домашни така и за странски клиенти. Комуникацијата со клиентите ја остварува на македонски, српски, хрватски, бугарски и англиски јазик, по претходно закажан термин.

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

ДЕ ЛЕГЕ

     МАПА                 

Печати