log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Адвокатската канцеларија Чакаровска

advokat chakarovska

Име: Адвокатската канцеларија Чакаровска
Адреса: БУЛЕВАР СВ. КЛИМЕНТ ОХРИД 63 А/8,Скопје
Tелефон:  +389 2 3109 704
      +389 75 488 244
E-mail: cakarovska@cakarovska.com.mk
WEB: www.cakarovska.com.mk

      ОПИС                

Адвокатската канцеларија Чакаровска е стручно оспособена, со искусен тим на правници, специјализирани во различни области на правото, предводени од Данче Чакаровска – Гроздановска, адвокат со над 25 годишно искуство во областа на правото.

    Во досегашно работење, адвокатската канцеларија има постигнато значителни резултати при застапување на клиенти пред судовите и други државни органи, давање консултантски услуги од сите области на деловното работење, како и истакнати активности во областа на работното право, корпоративното управување, осигурување, граѓанско право, авторско право, стопанско право, даночно право, како и опширно познавање во банкарско работење, странски инвестиции, учество на тендери, заштита на човековите права пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција. Досега, Адвокатската канцеларија има учествувано и во поголем број на преземања на домашни друштва од странски компании, искуство во спојување и припојување на друштва, како и изработка на правни Due Diligence извештаи.

    Со цел давање на професионални услуги, целокупниот тим постојано ги следи сите промени во правната регулатива преку специјализации и учества на семинари во странство.

    Адвокатската канцеларија Чакаровска доследно ги следи и почитува принципите на чесност, доверливост и посветеност во работењето, обезбедувајќи брза, целосна и квалитетна услуга за клиентите.

    Адвокатската канцеларија Чакаровска е член на Адвокатската комора на Р. Македонија. Исто така, канцеларијата е член на:
o    Меѓународната Организација за Развој на правото (IDLO), Рим, Италија;
o    Член на IDLO Алумни Асоцијација во Република Македонија;
o    Здружението CEED (Центар за Развој на Претприемачи и Менаџери) поддржана од USAID и SEAF
o    Здружението - Институт на Директори Скопје, Р. Македонија, подржано од Меѓународната финансиска корпорација (IFC).

    Поради успешно реализираните проекти како на домашен, така и на меѓународен план, Адвокатската канцеларија Чакаровска е препорачана од:
o    Embassy of the United States, Skopje - Macedonia; http://macedonia.usembassy.gov/list.html
o    Local Partner Investing Across Borders, World bank Group; http://iab.worldbank.org/Local-Partners/Macedonia~-FYR
o European Lawyers - European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe; http://www.lawfirmslawyers.eu/index.php?option=com_alberghi&Itemid=12&task=detail&id=762
o    Acquisition International Magazine (/www.lawfirmslawyers.eu/index.php?option=com_alberghi&Itemid=12&task=detail&id=762)
o    Acquisition International Magazine

    ГАЛЕРИЈА           

     МАПА                 

Печати