log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Адвокат Зоран Пејчев

advokatzoranpejcev Име: Адвокат Зоран Пејчев
Адреса: Ул.Даме Груев бр.7/6 ,1000,Скопје
Tелефон: 075/608-902; 078/660-694
E-mail: advokat_pejcev@yahoo.com

      ОПИС                

Адвокатската канцеларија на Адвокат Зоран Пејчев, успешно работи и функционира веќе 25 години.
Адвокат Зоран Пејчев, со своето долгогодишно искуство нуди правна помош на сите физички и правни лица пред сите Судови во Република Македонија како и пред другите органи на државната управа.
Постигнатите успеси и изградениот авторитет на канцеларијата на Адвокат Зоран Пејчев се должи на професионалниот и коректен однос со клиентите, посветеноста на работата, како и на континуираниот сопствен развој и усовршување.

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

Адвокат Зоран Пејчев

     МАПА                 

Печати