log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Ферпром

slik 

Aдреса: Алберт Швајцер 6, Скопје, Р. Македонија
Телефон: 02 3111 220
         071 268 477
         071 268 478
E-mail: info@ferprom.com.mk
        contact@ferprom.com.mk
Web: ferprom.com.mk

      ОПИС                

ФЕРПРОМ е компанија со седиште во Скопје, која е основана во 1999 година во Р.Македонија. Компанија се занимава со увоз на амбалажа од пластика, стиропор и од алуминиум која се користи за паковање на храна и истата ја дистрибуира низ Македонија о околните држави. Со цел доближување до клиентите ФЕРПРОМ располага со стручен тим кој им помага на потрошувачите да ја одберат соодветната амбалажа, со што дополнително им го олеснува изборот на купувачите. Целта на компанијата е да го задржи и подобри водечкото место во Р.Македонија со рапидно зголемување на обемот и квалитетот на понудената амбалажа, за која цел ФЕРПРОМ располага со сопствени магацини од 1250 м2 и сопствени возила, обезбедувајќи на тој начин брза и навремена достава. Потврда за растот и развојот на ФЕРПРОМ е постојаното проширување на пласманот на производите не само вo зeмјата туку и надвор од Р.Македонија. Нашите клиенти се мали, средни и големи компаниии, јавни институции, индустриски и произвотсвени капацитети, продавници, магацини и др.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Ферпром

     МАПА                 

Печати