log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Шлеп служба Менаф & Буци

 menafibuci

Адреса: Ул. Фруштанска, Тетово
Телефон: 044/351-111
Мобилен: 070/307-060; 070/240-752
Emal bbsedat@yahoo.com

      fbfb 

      ОПИС                

Шлеп служба Менаф и Буци, кој е лоциран на ул. Фуштанска во Тетово, врши услуги за превоз на вашето возило на територијата на Република Македонија, но, и надвор од неа. 

    ГАЛЕРИЈА           

 

Шлеп служба Менаф & Буци

     МАПА                 

Печати