log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Еуро Гласс

      euro glas logo novo

Адреса: Бул. Никола Карев бб
1000 Скопје , Македонија
Тел: +389 (02) 261 1031
Моб: +389 (070) 234 626 , +389 (078) 226 468
Е-маил: euro-autoglass@live.com

   web    fbfb

      ОПИС                

За компанијата

• Еуро Глас е компанија која се занимава со замена и поправка на ветробрански стакла на сите видови моторни возила, како и замена и поправка на сите видови рачни и електрични подигнувачи на автомобилски стакла.
• Располагаме со свој лагер на голем број типови авто стакла за сите видови на патнички и товарни возила. Вградените авто стакла ги поседуваат сите сигурносни сертификати, а одредени авто стакла имаат и дополнителна UV заштита.
• Исто така располагаме и со лагер на механизми и резервни делови за рачно и електрично подигнување на странични авто стакла за сите типови возила.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЕУРОГЛАС

     МАПА                 

Печати