log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ КАРПОШ

zduzenie logo

Адреса:Бул.Св.Климент Охридски бр.58-Б Скопје
Тел.+389 2 3164 977
e-mail:zvskopje@zvskopje.com
web: www.zvs.com.mk
Facebook: https://www.facebook.com/ZdruzenieNaVozaciSkopje/

      ОПИС                

Градското здружение на возачите и автомеханичарите техничките прегледи на моторни и приклучни возила почнува да прави од 1961 година, а услугите кои произлегуваат од регистрацијата на моторните возила како и продолжување на важноста на регистрацијата за целосно задоволување на потребите на граѓаните од 1965 година. Не е случајно што токму во тој период се јавува и првата организирана, професионална станица за тенички преглед. Таа е формирана во Кисела Вода, во 1966 година, се вика Центар за технички преглед на моторни и приклучни возила, има 3 канала, 10 вработени -  четворица контролори и 6 референти. Втората станица е отворена во населба Ченто во 1974 година, подоцна во 2000 година е отворена и третата станица во населба Карпош, и за само неколку години подоцна е отворена најновата станица во населбата Даме Груев.
Денес со методи и форми многу пософистицирани од оние во 1957 функционираат Станиците за технички преглед Кисела Вода и Карпош.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ КАРПОШ

     МАПА                 

Печати