log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Еуро-Левел

euro level logo

Адреса: ул.Васил Гјоргов бр.32/1-4, Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 6141 841
Мобилен: +389 70 364 299
email: eurolevelag@gmail.com

Работно време:
Пон - Пет од 08:00 до 16:00

      ОПИС                

Целта на тимот на Агенција за заштита и остварување на авторски и сродни права Еуро-Левел ДОО Скопје е обезбедување услуги на клиентите со примена на брзина и ефикасност во работењето вклучувајки:

1. Застапување на авторите и извршителите пред корисниците на авторски и друг вид дела и посредување при исплата на хонорари, со цел за зголемување на нивната доверба;

2. Доставување на квалитетна услуга до ценетиот купувач која овозможува зголемување на профит и имиџ на компанијата;

3. Взаемна соработка со нашите клиенти која секогаш резултира во градење на позитивни односи;

4. Инсписарцијата и енергијата ја лоцираме во околината која не опкружува и ни овозможува што повеќе да научиме, и да осознаеме работи кои нудат свесност за самото опкружување;

5. Нашата мотивација е секогаш поврзана со добро и целосно завршена работа и секогаш сме во чекор со потребни обуки и надградба на знаење поврзано со работењето. Компанијата практикува усовршување и грижа за условите за работа со адекватно обезбедена опрема, знаење и компетентност на вработените;

6. Нашата мисија е да обезбедиме добри деловни услуги и да им овозможиме на нашите клиенти целосна доверба преку постојано подобрување на ефикасноста и брзината на нашата работа, вклучувајки чесност и искреност во соработката.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Применуваме високо квалитетни услуги кои имаат силна конкурентска предност, како резултат на континуирано инвестирање во човечките ресурси, знаење, дистрибуција, маркетинг, но и постојана комуникација со клиентите.
Човечкиот фактор претставува наша најсилна врска поддржана од нашите сопствени услуги, бизнис организација и брзина со највисок квалитет.

Нашата мисија е да обезбедиме добри деловни услуги и да им овозможиме на нашите клиенти целосна доверба, преку постојано подобрување на ефикасноста и брзината на нашата работа, вклучувајќи чесност и искреност во соработката.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Еуро-Левел

     МАПА                 

Печати