log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Изотехна

izotehna1 logo

Адреса седиште: ул.Овчеполска бр.23, Свети Николе, Македонија
Телефон: +389 32 441 287
Адреса Скопје : бул.Србија бр.19, Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 278 0576
Е-маил: izotehna@yahoo.com

web   fbfb

      ОПИС                

ИЗОТЕХНА е специјализирана фирма за хидроизолација
Изработка на хидро изолација на:
- Рамни тераси (проодни и непроодни)
- Коси кровови
- Санитарни јазли
- Темели и темелни јами
- Базени
- Зелени кровови
Производи
-ПВЦ Фолии
-Битуменски Траки
-Адитиви за бетони

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

Изотехна

     МАПА                 

Печати