log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Машиноекспорт

mes logo

Адреса: бул.Александар Македонски бр.9
Д.Ц."ЕЦТАКДА" лок.50
Телефон: +389 2 3109 052
Мобилен: +389 70 359 452
               +389 71 248 132
Е-маил: masinoeksport@gmail.com    

web   fbfb  

      ОПИС                

Машиноекспорт е компанија основана во 1991 година во Скопје и е една од попознатите во Република Македонија. Основна дејност е производство на машински резервни делови како и изработка на цели машини за индустријата. Најважна цел на Машиноекспорт е успешно и одговорно извршување на барањата и посебните потреби на клиентите. Долгогодишниот развој и постоење на нашата компанија се јавува како резултат на високопрофесионалниот кадар со кој располагаме и постојаното внесување новини и промени во работењето. Нашата мисија е да создадеме задоволни клиенти со високиот квалитет на нашите производи и услуги. Опстојување од веќе дваесет години на нашиот пазар е доволен факт кој зборува за нашиот сериозен, стабилен и доследен однос посветен кон нашите клиенти. Издржавме и во најтурбулентните времиња. Секогаш се стремиме кон врвен квалитет со македонските цени. Зад себе имаме остварено значајни контакти и договори со сериозни компании како од нашата земја така и од надвор. Користиме високо развиена технологија и најквалитетни суровини. Се произведува со висококвалитетни суровини, а алатите и опремата е моднизирана додека производството се темели на мегународните дефинирани стандарди. Висок процент од нашето производство е наменето за извоз. Се стремиме од година во година да го подобриме позицијата на нашиот пазар. Нема да престанеме со инвестиции во современа и модерна технологија се со цел да се зголеми ефикасностна на производството.

Производи

-ЗАПЧАНИЦИ
-НАЗАБЕНИ ВРАТИЛА
-ПОЛЖНИ ЗАПЧАНИЦИ И ПОЛЖЕВИ
-ОСОВИНИ И ВРАТИЛА
-СПОЈКИ
-РЕДУКТОРИ
-ЛАНЧАНИЦИ

Услуги

-Изработка на делови од челик, сиви лив, бронза, месинг, бакар, пластика, алуминиум.

-Сето ова од мостра или со техничка документација.

-Поправка на расипани редуктори и други преносници.

-Изработка на скршени или истрошени делови од камиони, виљушкари, багери, трактори и друго.

-Промена и изработка на клипови или клипњачи од хидраулични или пневматски цилиндри.

-Поправка на запчести хидраулични пумпи.

-Поправка на осовини и тркала со наварување.

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

Машиноекспорт

     МАПА                 

Печати