log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

Асп

asp logo

АСП ДООЕЛ
Адреса: СИРМА ВОЈВОДА 98 Охрид
E-mail: gjoko@asp.com.mk
онтакт телефон: 046 250031

      ОПИС                

-ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ
МОНТАЖА НА ГИПС КАРТОН ПЛОЧИ
МОНТАЖА НА АМСТРОНГ СПУШТЕНИ ТАВАНИ
МОНТАЖА НА ХАНТЕР ДАГЛАС СПУЧШТЕНИ ТАВАНИ
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ
САНИТАРИА
КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

-СРЕДНОНАПОНСКА И ВИСОКОНАПОНСКА

ОПРЕМА ЗА ТРАФОСТАНИЦИ
ПРЕКИНУВАЧИ
РАСТАВУВАЧИ
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ
ОДВОДНИЦ НА ПРЕНАПОН И ИЗОЛАТОРИ

-ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕН И ЗАПТИВЕН МАТЕРЈАЛ
ГРАФИТНИ ПРСТЕНИ
ШНУР
ТЕФЛОН
СТАКЛОЛИТ ТАБЛИ
СИПАС  ШИПКИ

- ЕЛЕКТРО ОПРЕМА
РАЗВОДНИ ПОСТРОЈКИ ОД SEL S.p.A

РАЗВОДНИ ТАБЛИ
КАБЛИ
ПРИКЛУЧНИЦИ, ПРЕКИНУВАЧИ
СВЕТЛОСНИ АРМАТУРИ

    ГАЛЕРИЈА           

 

Асп

     МАПА                 

Печати