log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Бошава

0002683 boava metalni konstrukcii 450

Адреса: Западен Булевар бб Карадарци,Македонија
Тел. Број: +389 70/71 218 935
Факс: +389 43 414 085
E-mail: contact@boshava.mk

web

      ОПИС                

БОШАВА дооел е машино–браварско претпријатие кое се занимава со проектирање и производство на челични конструкции и други наменски метални продукти и структури кои се употребуваат во градежништвото. Компанијата е основана во 1989 година од господинот Милан Јанчев и е семејна фирма која има долгогодишно искуство и традиција. Денешниот сопственик, господин Ристе Јанчев, заедно со останатите вработени секојдневно ја оправдуваат лојалноста на своите потрошувачи, преку максимална посветеност кон реализирање на нивните желби и потреби на најдобар можен начин - висок квалитет, брза изведба, одлични цени. Со нашиот верен и беспрекорен стручен тим и супериорната технологија која ја имаме во БОШАВА, секојдневно се стремиме кон се подобро и поквалитетно работење, оставајќи зад себе задоволни клиенти. Нашата инспирација и мотивација ја црпиме од:
• • Меѓусебната доверба и почит
• • Желбата и амбицијата да се постигне повеќе
• • Борбата со конкуренцијата, можност за нов успех
АКТИВНОСТИ КОН КОИ ГЛАВНО СМЕ ФОКУСИРАНИ ВО БОШАВА ДООЕЛ :
• • Изработка и монтажа на челични конструкции
• • Производство на урбана опрема – клупи, корпи, канделабри, детски игралишта
• • Изработка, монтажа и демонтажа на покриви
• • Сечење, роловање и виткање на кровни и фасадни лимови, на бетонски, дрвени и разни подлоги
• • Изработка и монтажа на гаражи, ормари и клизечки или обични врати
• • Производство на настрешници, скали, огради и капии
• • Производство на системи за наводнување „капка по капка“
• • Монтажа на кровни и фасадни панели

    ГАЛЕРИЈА           

 

Бошава

     МАПА                 

Печати