log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЕВРОМЕТАЛ

emvlogo2

Адреса: Раде Кратовче“ бр.10
Производствен погон : м.в. Скараница Виница
Тел: +389 71/ 236-724 ,+389 70/ 260-299
Е-маил: gtrajkov@hotmail.com,trajkovmihail@gmail.com
Веб: www.evrometal.com.mk

      ОПИС                

Еврометал ДООЕЛ е компанија која се вбројува меѓу водечките компании во источниот дел на републиката. Се занмава со изработка и монтажа на секаков тип градби од челични профили, кровопокривачки и браварски работи.Во текот на 15 годишното работење на пазарот за челчни конструкции,  ЕВРОМЕТАЛ ДООЕЛ е докажана компанија со многубројни завршени проекти и задоволни клиенти позади себе. Опременоста со сопствен производен погон, механзација, добро обучен кадар, стручен менаџмент, принципелност, иноватвност и поволни цени се одлики на ЕВРОМЕТАЛ кој ја позиционираат високо во градежната индустрија. Производствениот погон на Еврометал е лоциран на 5 km источно од Виница, во м.в. Скараница, на 300 m од магистралата Виница – Берово.Располагаме со 470 m2 покриен погон, 1500 м2  расположлива надворешна површина. Во склоп на производството спаѓаат CO2 и електрични апарати за заварување, машини за сечење на метал (челични плотни и профили),  дупчалки, преси, виљушкари, кранови и останат алат. За потребите за монтажа на располагање ни стојат 4 автодигалки со различни висини, повеќе мобилни колички, скелиња и сл. Транспортот на материјалот се врши со сопствен првоз и надворешни соработници.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЕВРОМЕТАЛ

     МАПА                 

Печати