log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

НИКО СТИЛ

 logo white

 

Адреса: ул. Илинденска 28
2304 Македонска Каменица , Македонија
Тел: +389 (071) 523 355
e-маил: niko.stil.inzinering@gmail.com

   web   

      ОПИС                

НИКО СТИЛ како компанија која делува во доменот на внатрешно уредување и е активна од 2004. Во текот на годините успешно работи на проекти од различен обем и карактер, вршејќи различни типови на услуги. 

Интегралниот пристап во услугите кои ги нуди компанијата вклучува процес на оформување и реализација на идеја, која е продукт на интелектуалниот труд на стручни лица од различни области. Сето тоа резултира со висок квалитет на крајниот продукт
Применувајќи аналитички пристап, работиме на создавање нови концепти каде посебно внимание се посветува на функционалноста, социјалниот аспект како и оформување на современ архитектонски израз.
Сите досегашни работи се изработени со висок квалитет и во зададените временски рамки

    ГАЛЕРИЈА           

 

НИКО СТИЛ

     МАПА                 

Печати