log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Фати Транс

fati trans logo

 

Адреса: 101 бр.2 Тетово, Македонија
Телефон: +389 70 224 330
+389 07 302 307
+389 07 302 306
еmail:
fati-trans-ag@hotmail.com
web    

      ОПИС                

Првата приватна компанија во Република Македонија специјализирана за производство на центрифугални бетонски столбови за ниско напонски и високо напонски линии,трафостаници,столбови за телекомуникациски базни станици,и телефонски и кабловски линии.
Произведуваме секој вид на центрифугални бетонски столбови од 8м до 16м со висококвалитетна нова технологија,столбовите се атестирани од “Заводот за испитување на градежни материјали” ,доказ за нашиот квалитет е дека сме и во надворешниот пазар во земји како Црна Гора,Косово и Албанија.
Нашата компанија со својот специјализиран тим нуди и услуги за:
-Транспорт и монтажа на столбовите низ целата држава
-Проектирање и изведба на столбна трафостаница
-Проектирање и изведба на надземни ниско напонски и високо напонски линии (далеководи)
-Проектирање и изведба на подземни водови
-Реставрирање на постоечки трафостаници (столбни,решеткасни и зидани)
-Интервенција и санирање на дефекти (трафостаница и линија)

    ГАЛЕРИЈА           

 

Фати Транс

     МАПА                 

Печати