log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Приматехна

 primatehna logo1

Адреса: ул. Превалец бр.2, Битола, Македонија
Мобилен: +389 75 362 225
               +389 75 362 224
Е-маил: slasovski@yahoo.com

web   fbfb

      ОПИС                

Компанијата ПРИМАТЕХНА дооел се занимава со проектирање и изведба на индустриски ладилни системи, ладилни комори и други термотехнички инсталации.
Приматехна поседува лиценци за проектирање, за изведба и за енергетска контрола.Приод во проектирањето: проектирање на системи во единствен комплексен систем со можност за енергетско интегрирање на термотехничките ситеми, со цел да се постигне рационално искористување на енергијата.Успешно реализирани четири проекти за наши клиенти кофинансирани од ИПАРД пограмата. Станува збор за три амонијачни постројки е една фреонска.
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
• Амонијачни ладилни постројки: ладилници, млекарници, пиварници, објекти за преработка на месо, кланици, континуални тунели за замрзнување.
• Фреонски ладилни постројки: ладилници и ладилни комори, процесно ладење на минерална вода, сокови, уреди во пекарска и кондиторска индустрија.
• Други термотехнички постројки: во фабрика за сокови, сушари за дрвена граѓа, кондензациони сушари.
• Греење и климатизација: разни објекти
РАЗВИЕНИ СОПСТВЕНИ ПРОИЗВОДИ
• Уреди за одржување на влажност применети во млекарници
• Топлински пумпи
• Кондензациони сушарници

    ГАЛЕРИЈА           

 

Приматехна

     МАПА                 

Печати