log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Котлар АС

kotlar as logo

Адреса: ул.51 бр.23 а, Волково(Стопански двор), Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 2053 383
Mобилен: +389 75 610 551
+389 78 363 679
Е-маил: kotlaras@yahoo.com

 

      ОПИС                

Компанијата КОТЛАР АС од Скопје изведува инсталации, поправки и сервиси на сите видови на гасови , низок и висок притисок на котли, како и нивните делови, изолација на механичко и хемиско чистење, финализирање на сите енергетски тела поддржано од секоја техничка документација од официјална институција за високи котли под притисок, контролирани од страна на државата од оддел за контрола на котли под висок притисок во Република Македонија. За секој изработен објект има гарантен период од 18 месеци, за што компанијата врши проверка на сите објектите. КОТЛАР АС врши демонтажа на сите гасоводи, доколку дозволува просторот, со машини што е многу значајно за заштита на материјалот.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Котлар АС

     МАПА                 

Печати