log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Електровин

elektrovin адреса: ул"4 - та Македонска бригада " бр.57
телефон: +389 (078) 330 282
телефон 2: +389 (070) 671 040
web:www.elektrovin.mk

      ОПИС                

Електровин Дооел е компанија основана во 2009 со 100% приватен капитал. Основна дејност на компанијата е производство, трговија и услуги од областа на електроенергетиката. Вршиме комплетна изведба на електрични и енергетски инсталации како и на улично осветлување. Компанијата поседува лиценци за проектирање, изведба и ревизија на градби од втора категорија.Компанијата е организирана и располага со потребните вештини, знаење и опрема во полето на заштита на животната средина и мерење на Бучава и Емисии на штетни гасови. Мерењето на параметрите за заштита на животната и работната средина се врши со професионални инструменти. Исто така располагаме со најновите инструменти за мерење на заштитно и громобранско заземјување на нисконапонски инсталаци. Електровин ДООЕЛ Виница изработува еколошки елаборати за заштита на влијанија врз животната средина, односно Б интегрирана дозвола, елаборати за заштита од Пожар, План за заштита од пожари и други природни непогоди, Проценка на загрозеност од пожари и други природни непогоди. Поседуваме овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати и стабилни инсталации за дојава на пожар. Компанијата овозможува консалтинг при изработка на еколошки елаборати. За развој на компанијата во ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ги имплементиравме потребните стандарди: ISO 9001 : 2008 Системот за управување со квалитет ISO 14001 : 2004 Системот за управување со животна средина OHSAS 18001 : 2007 Системот за управување со здравје и безбедност при работа ISO 17020 : 2012 Општи критериуми за работа на различни типови на тела кои изведуваат инспекција

Електрични инсталации – Периодично испитување на заштитно и громобранско заземјување, Отпор на Јамка, Отпор на изолација, Континуитет на заштитните каблови на главните и резервните инсталации, Тестирање на склопки.

Микроклима – Mерење на Осветленост, Температура, Влага, Апсолутен Притисок, CO2, Струење на воздух.

Испитување на Амбиентален воздух–Мерење на емисија од штетни гасови (NO,NO2, NOx, CO, CO2, H2S, O2).

Визија: Посветени на квалитет и совршеност преку услуги за инсдустријата

Мисија: Ние настојуваме постојано да обезбедуваме сеопфатна услуга на нашите клиенти. Се стремиме нашите проекти да бидат завршени во рамките на буџетот.

    ГАЛЕРИЈА           

Електровин

     МАПА                 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Печати