log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Ом ДООЕЛ

omlogo

Адреса: Ул. "Шуто Оризари" бб 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: + 389 2 2650 550
Е-маил: om@om.com.mk
Web: www.om.com.mk

      ОПИС                

Почетоците на ,, ОМ,,  датираат од далечната 1988 год.Во тогашното државно уредување, е формиран електроинсталатерски дукан,, ГРОМ,,  кој даваше електроинсталатерски  услуги во полам обем. Со осамостојувањето на нашата држава и можноста за влез во приватен капитал во 1992 год. се трансформира во фирма ,, ОМ ,, со име кое симболизира единица мерка за отпор и го отсликува нашето работење давајќи отпор кон сите предизвици и потешкотии кои произлегуваат од опстанокот во модерното време.. Со тоа станавме меѓу првите приватни фирми која со своето квалитетно, чесно и напорно работење добиваме доверба кај нашите клиенти -инвеститори веќе 27 год.

Основна дејност на ,,ОМ,,  дооел Скопје е изведба на електроинсталатерски работи и тоа: - Јакострујни инсталации - Слабострујни инсталации (телефонска, компјутерска, против - пожарна, алармна и ТВ инсталација) - Громобранска инсталација - Далноводи и трафостаници - Ниско - напонски приклучоци - Шемирање и поврзување на сите видови разводни табли и сите други работи поврзани со електриката.

 

    ГАЛЕРИЈА           

Аквабар

     МАПА                 

Печати