log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Маринг

Maring logo

Адреса: АФЖ бр.59, Скопје, Mакедонија
Телефон: +389 2 2672 156
Мобилен: +389 70 311 749
е-mail:maring177@yahoo.com

      ОПИС                

Компанијата МАРИНГ се занимава со производство, продажба и монтажа на електроуреди

- Изведба на електрични инсталации во станбени и индустриски објекти
- Изработка и монтажа на нисконапонски мрежи и далноводи
- Монтажа, испитување и пуштање во работа на трафостаници, разводни постројки и дизел агрегати
- Испитување на електрични инсталации, заштитно и работно заземјување
- Надворешна и внатрешна трговија

    ГАЛЕРИЈА           

 

Маринг

     МАПА                 

Печати