log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Циглана - Тулана Градец

ciglanatulana

ул. 1550 бр 37 Качанички Пат
телефон: +389 (02) 521 15 86
моб: +389 (070)326 046
e-mail: cigllana-tullana@hotmail.com
web: www.cigllana-tullana.com
Работно време од 8:00 до 16:30

      ОПИС                

Претпријатието за производство на бетонски плочи и бехатон Cigllana-Tullana во Скопје ул.Качанички пат е основана во 1984 година. Во таа време ова компанија беше првата од својот вид. Во тогашно време претпријатијето се познаваше со квалитет и конкурентна цена на домашниот пазар, Исто така вреди да се истакна дека во рок од две години Компанијата дојде на степен да се натпреварува со државните претпријатија како што се Карпош Вратница, кои о тогашно време ја поседува најсовршената технологија. Технологија на производство која ние го пседувавме можеше да стигне до 200м2 во текот на дент со распоред за работа од 12 часа и со работна сила од 15 луѓе.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Циглана - Тулана Градец

     МАПА                 

Печати