log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

ПАНЕВСКИ И СИНОВИ

panevski logo

Адреса: ул.Илинденска бр.11  , Куманово, Македонија
Телефон: +389 31 411 545
               +389 31 412 414
Факс:       +389 31 412 411
Е-маил: panevski@t.mk / info@panevski.com

web   fbfb  

      ОПИС                

ПАНЕВСКИ И СИНОВИ е основана во 1986 година како самостоен занаетчиски дуќан за нарежување на клучеви. Почнува како дополнителна семејна дејност која понатаму добива поголеми размери.
Уште во почетокот се остварува соработка со фирмата “Silca” – најпознат производител на клучеви и машини за клучарство од Италија.
Со развој на компанијата, дејноста, се проширува на елементи за затварање и осигурувачи на влезни елементи, каси и сефови. Проширената дејност остварува соработка со нови познати фирми како “CISA”, “CORBIN”, “KABA”, “KESO”, “MAUER”, “TITAN”, “GEZE”, “SECUREMME”, “COMMAX” и други фирми познати по Европа и во Светот.
Со екипирање на инженерски и стручен кадар, дејноста се проширува со пласман и монтажа на гаражни и индустриски врати од една од најпознати германски компании “HORMAN” и италијанската компанија за автоматика на врати “DITEC-ENTREMATIC”.
Производите на овие фирми задоволуваат широки барања за гаражни врати за семејни и станбени гаражи, а посебно широкиот асортиман на индустриски врати и уреди за утоварно-истоварни рампи.
Базирајќи се на високо квалитетни производи и професионален однос, инжинерски и стручен кадар, како и обучени извршители, опфаќа широк делокруг на работа и тоа:
•    Индустриски врати
•    Утоварно-истоварни уреди за индустриски погони
•    Гаражни врати за индивидуални и станбени објекти
•    Автоматски лизгачки врати
•    Рампи
•    Широк асортиман на репро материјали за клучарство
•    Машини и опрема за нарежување на клучеви
•    Клучарска галантерија
•    Стандардни и сигурносни брави
•    Сервис на пласираните производи

    ГАЛЕРИЈА           

 

ПАНЕВСКИ И СИНОВИ

     МАПА                 

Печати