log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ФАЛКОН-1

falkon logo

Адреса:СРЕМСКИ ФРОНТ 39/5
Телефон:070/210831
Е-маил:falkon_obezbeduvanje@rocketmail.com

 

      ОПИС                

Агенцијата за обезбедување "ФАЛКОН-1" ДООЕЛ ШТИП, е прва регистрирана фирма под шифра 80.10 според единствената класификација на стопански дејности со Т-рег.945/02 и Дозвола за работа од МВР бр. 17-4852/1 од 17.03.2003 година.

Агенцијата за обезбедување "ФАЛКОН-1" ДООЕЛ ШТИП, Ви нуди надворешно и внатрешно физичко-техничко обезбедување на имотот и објектите кои се ваша сопственост како и на лицата вработени кај вас.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ФАЛКОН-1

     МАПА                 

Печати