log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

СОУ Ристе Ристески Ричко Прилеп

souristeristeskiricko 

Адреса: Ул.Браќа Миладиновци,бр.213
Телефон: 048/415-376; 048/414-447
Email: riste.risteski.ricko@gmail.com
          contact@ricko.edu.mk

 web  fbfb 

      ОПИС                

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати