log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Лихнида АД

Lihnida logo

Адреса: 7-ми Ноември бр.183, Охрид, Македонија
Телефон: +389 46 254 141 - централа
+38946254147 - продажба
+38946254142 - набавна служба
Мобилен: +389 70 352 553 - Барбара
+389 70 352 228 - Рајко / за гајби
+389 70 347 242 - Сашко / за англиски
Факс: +389 46 254 143
е-маил: petarg@t.mk
adlihnida@t.mk
facebook: https://www.facebook.com/AD-Lihnida-930620910326808/?fref=ts
web: http://www.lihnida.com.mk/index.html

      ОПИС                

Основна дејност на Акционерското друштво "Лихнида" е преработка на пластични маси, која се преточува во широка палета на производи, наменети главно за домашниот, но се повеќе и за странски пазари. "Лихнида" започна со работа како регионална фабрика пред речиси половина век (1960 г.), а во 1971 година беше пуштена во погон нова фабрика на 7.500 м2 покриен простор, опремена со современи уреди за преработка на пластични маси. Таа настојува да ги следи најновите трендови во производството, да го проширува асортиманот на своите производи, остварувајќи врвен квалитет.

Активноста на АД "Лихнида" е ориентирана кон производството (95%), а само мал дел (5%) отпаѓа на услуги. Средствата што се инвестираат во развојот на дејноста се исклучиво од сопствени извори. Особено внимание се посветува на набавката на современи алат за производство на нови и поквалитетни производи, според високите барања на пазарот. Производната програма опфаќа:

бризгани артикли за широка потрошувачка,
транспортна манипулативна амбалажа (гајби за млекарската, пекарската и месната
индустрија, за берба на овошје и на зеленчук, како и за сите видови шишиња),
бризгани технички производи,
ВЦ-казанчиња со сите приклучни елемементи,
пластични канти за сирење од 20, 10, 5 и 1,5 литри.

Произведуваме производи за широка потрошувачка (за домаќинство, саксии, играчки...)

    ГАЛЕРИЈА           

 

Лихнида АД

     МАПА                 

Печати