log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

МАКСИ ЛС

mahi logo

Улица: Александар Здравковски, Бр.28 ,1200 Тетово, Македонија
Е-маил: maxi-ls@t.mk,maxiradmila@t.mk,maxizive@t.mk
Тел: +389 44 330-075
Факс: +389 44 350-004
Подружница1:ул. “Љ.Б. Пиш“ бб 1220 Тетово
Подружница2:село Лешок бб Тетово
Веб: www.maxi-ls.mk

      ОПИС                

Макси ЛС Тетово е компанија која, повеќе од две децении, работи во полето на производство и трговија на хигиенско-санитарни производи, производи за инконтиненција и сировини за производство на хартија.
Макси ЛС претставува приватно друштво со три извора на дејност: хигиена, инконтиненција и сировини; две ќерки компании Макси Транспорт Тетово и Макпел Доо Скопје и регионални партнери во Грција, Италија, Србија, Косово и Босна и Херцеговина. Во прилог располага и со сопствена малопродажна и дистрибуциона мрежа на лесни, средни и тешки товарни возила за домашен и меѓународен транспорт.
Друштвото врши хуманитарни активности на места загрозени од елементарни непогоди и зазема активно покровителско учество во културно-уметнички и спортски настани од локален и државен карактер.

Пелени и влошки
Пелени за возрасни и други производи за инконтиненција, беби пелени, хигиенски влошки, чаршафи за кревети, медицинска ролна и др. Покрај стандардните пелени за возрасни и бебиња ви ја носиме и новата генерација на пелени – гаќи, кои нудат поголема слобода и удобност.
Хартија
Тука можете да ја разгледате нашата палета на производи од хартија за тоалетни и санитарни потреби кои можат одлично да Ви послужат во вашите домаќинства и угостителски објекти.
Држачи за хартија
Професионални држачи за хартија и течен сапун за угостителски објекти и тоалети
Производи за пакување во домаќинства, угостителски објекти и компании.
Професионална програма за болници и амбулатни, средства за хигиена
Професионална програма за хотели
Професионална програма за хотели, салфети, чаршафи за една употреба, брисачи и средства за хигиена
Професионална програма за ресторани. Тука се нашите салфети, чаршафи за една потреба, брисачи, средства за хигиена и друго.
Професионална хартија за хигиена, држачи за тоалетна хартија, бришачи за раце, течен сапун
Хемија и Хигиена
Останати производи за хигиена за домаќинства и компании, Хемија и Хигиена
Суровини за производители
Џамбо ролни (репро материјал) за производители на тоалетна хартија, салфетки, бришачи за раце и хартиени марамчиња

    ГАЛЕРИЈА           

 

МАКСИ ЛС

     МАПА                 

Печати