log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ТЕХАС ТИМ ДООЕЛ

teksas logo

Адреса:16-та Македонска Бригада бр 6
Телефон:02 3 17 17 15
Мобилен:075 424 915
Е-маил: tehastim@gmail.com
Веб: http://tehastim.com.mk/

      ОПИС                

Почитувани посетители,
ТЕХАС ТИМ ДООЕЛ е специјализирана компанија за производство и испорака на лична заштитна опрема и работна облека со преку петнаесет годишно докажано работно искуство во оваа дејност.Нашите производи гарантираат задоволство, удобност и безбедност при работа,висок квалитет докажан со интегрираниот систем од 31.08.2010 година за управување со квалитетот ISO 9001:2008.Компанијата располага со сопствен производен погон и стручен персонал за изработка на високо квалитетна работна опрема и други текстилни производи во согласност со македонските стандарди,европските норми и директиви. Располага со сопствен деловен и магацински простор, сопствен возен парк со што гарантираме за навремено и сигурно опслужување на нашите клиенти со лична заштитна опрема.Претставници и директни увозници сме на лична заштитна опрема од водечките европски производители.Целта на компанијата е да на своите клиенти им обезбеди високо квалитетна заштитна опрема која ќе овозможи заштита и удобност на работникот во текот на работниот ден. Нашето мото е да работиме заедно сигурно и безбедно.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ТЕХАС ТИМ ДООЕЛ

     МАПА                 

Печати