log in

СМИЛЕ

   smile logo ubavo  

      ОПИС                

Училиштето за странски јазици Smile, лоцирано е во населба Аеродром и с. Батинци. Нуди курсеви изучување следните јазици:
- англиски
- француски
- германски
- италијански
- турски
- македонски за странци
- подготовка за меѓународни дипломи
- курсеви за конверзација
како и часови по математика за основно и средно образование.
Нудиме приватни (индивидуални) часови, како и часови според наставната програма во училиште за подобро совладување на материјалот и подготовка за тестови. Наставата се изведува во мали групи и пријатна атмосфера.

Вршиме превод од англиски, француски, германски, албански, турски, српски, словенечки, чешки, руски, италијански, шпански јазик на македонски и обратно од постојани судски преведувачи.

Покрај работата со деца и возрасни, организираме настава за деловни клиенти во наши и нивни простории за потребите на вработените.

Вршиме подготовка за полагање за меѓународни сертификати и испити.

Издаваме уверенија за познавање на странски јазик со претходно полагање доколку кандидатот не посетувал обука кај нас.

Основано е во 1998 година.

    ГАЛЕРИЈА           

 

СМИЛЕ

     МАПА                 

Печати

     КОНТАКТ                 

 

Адреса: Булевар Асном бр.6
1000 Скопје , Македонија
Моб: +389 (078) 271 226 , +389 (077) 916 143
Е-маил: info@smile.eu.mk

 fbfb