log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Павле Транс

pavle trans logo

Адреса: Јован Планински бр.1, Кавадарци, Македонија
Мобилен: +389 70 698 737
+389 71 383 474
email: pavle.trans@yahoo.com

      ОПИС                

Фирмата ПАВЛЕ ТРАНС од Кавадарци постои од 2007година и врши превоз на патници низ цела Македонија, со климатизирани и модерно уредени минибуси.

Нашата визија е патникот на прво место и безбеден до целта !!!

Патувајте безбедно со најдобрите ! ПАВЛЕ ТРАНС Кавадарци !

    ГАЛЕРИЈА           

 

Павле Транс

     МАПА                 

Печати