log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Тоте Транс

totetrans logo

Адреса: ул.Кузман Јосифовски бр.111, Прилеп, Македонија
Телефон: +389 48 429 659
Мобилен: +389 70 353 161
E-маил: totetrans@yahoo.com

      ОПИС                

ДООЕЛ “Тоте Транс” е мала траснпортна фирма која располага со пет возила, влекачи на кои се прикачени приклучни возила попуприколки.
Приклучните возила се од видот церада и штица и се наменети за превоз на секаков вид на палетирана стока и стока која не е во рефусна состојба. Максималната носивост на возилата е 28 тони но реално максималниот товар со кој може да се оптовари полуприколката е 25 тони, бидејќи целиот автовоз без товар е 15 тони, а ограничувањето во Република Македонија за максимална тежина на овој вид возила е 40 тони.
Возилата исполнуваат еуро 5 стандарди важи за влекачите, додека полуприколките се карактеризираат со еуро + стандарди
Д.о.о.е.л. “Тоте-Транс” има девет вработени во редовен работен однос , пет од нив се возачи, во овој состав фирмата функционира од 2003 година.
Главна услуга која д.о.о.е.л. “Тоте Транс” ја нуди на своите клиенти е транспорт на нивната стока од производителот до нивните стоваришта или од едно до друго стовариште.Д.о.о.е.л. “Тоте Транс” врши транспорт континуирано во текот на целата година на секакви видови стока за потребите на клиентите преку посредници фирми и директна соработка. Најчести релации се кон Грција, Турција, Босна и Херцеговина, Словени и обратно кон Република Македонија..
Како едно мало транспортно претпријатие може да кажеме дека д.о.о.е.л “Тоте- Транс” поседува кондиционо спремни возила опремени со целата документација, со што ги исполнуваат стандардите за о вршење за меѓународен транспорт. Поседува квалификувани и искусни возачи што исто така ги имаат задолжителните потребни документи, а и самата фирма поседува потребни одобренија лиценца и дозволи за функционирање како таква.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Тоте Транс

     МАПА                 

Печати