log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Јутилитек солушнс

jutilitek solusn LOGO

 

Адреса:Орце Николов бр.75А,Скопје
Телефон:+389 76 262 698
Е-маил:
info@utiliteksolutions.com.mk
web    

      ОПИС                

ЈУТИЛИТЕК СОЛУШНС е компанија основана во Скопје, Македонија.
Снабдуваме и инсталираме мониторинг и телеметриска опрема, вклучувајќи и опрема за откривање на дефекти и контрола на притисок на дистрибутивни мрежи за вода, отпадни води и гас.
Исто така снабдуваме, вршиме инсталација и обука на производи и за електро-машинско одржување, вклучувајќи автоматско подмачкување, ласерско центрирање на несоосност и автоматски дијагностички решенија за предиктивно одржување на ротациони машини.
ЈУТИЛИТЕК СОЛУШНС обезбедува директна поддршка и обука за клиентите при инсталирање, пуштање во работа и одржување за да се обезбеди постигнување на оптималните перформанси на производите.
Соработуваме со комуналните претпријатија, останати претпријатија даватели на услуги и индустриски капацитети во рамките на националниот пазар и соседните земји.
Нашите решенија имаат значајно влијание во поддршка на нашите клиенти да заштедат време, напори, природни ресурси, енергија и трошоци.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Јутилитек солушнс

     МАПА                 

Печати