log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Атлас Инженеринг

atlas1 logo

Адреса: ул.Црвена Скопска Општина бр.10, Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 3216 428
Мобилен: +389 70 262 765
               +389 70 252 003
E-маи: atlasmak@yahoo.com

      ОПИС                

Друштвото за инжинеринг и консалтинг АТЛАС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ -Скопје  во своето 20 год постоење е овластен апликатор и ги застапува SIKA AG SWISS кој е глобален производител на специјални материјали со намена во градежништвото.

Во обемот на работи кои ги покрива се истакнуваат хидроизолациите, осносно заштита од вода на позначајни објекти со голема длабина на ископ. Programa Waterproofing
Работиме заштита на конструкциите и носиви конструктивни елементи со посебни премази во зависност од типот на конструкцијата, како и аддитиви за нив.

Исто така освен темелни работиме и кровни системи со заштита од атмосферска вода со механички фиксирани, лепени или заварени мембрани со без термоизолација. Кровните системи се претходно анализираат со т.н. Wind Jet програм за влијание на ветар. Од кровните системи се истакнуваат сите хидроизолациони припреми за кровни градини со заштита од пробив на корења и вегетација.

Во хидроизолационите системи тука спагаат и тераси и балкони, И санитарни јазли со материјали различни еластични во зависност од намената и функцијата.  Programa Roofing.
Друштвото за инжинеринг и консалтинг АТЛАС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ - Скопје во својот делокруг на работа во соработка со Сика АГ  успешно врши санција на конструкции во смисла на зајакнување на конструктивните елементи. Programa CarboDur , по претходно проектирана нова и зголемена носивост и зголемени оптеретувања.

Исто така работиме на програма епоксидни подови како саморазливни електростатски проводни и непроводни., за сите типови на објекти. Програмата за подови сега е подобрена со новите системи за изработка на полупрофесионални и професионални спортски подови Programa Flooring i Programa Descol SportFloor

    ГАЛЕРИЈА           

 

Атлас Инжинеринг

     МАПА                 

Печати