log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Алмонт

 almontlogogog

Адреса: Железничка бб Штип,Македонија
Е-маил:contact@almont.mk,almont@t-home.mk
Телефон:+389 32 397 167
Факс:+ 389 32 397 167
Мобилен:+389 70 210 267
+ 389 70 322 974

web   fbfb

      ОПИС                


АЛМОНТ“ ДОО – Штип во светот на градежништвото е присутен од далечната 1992 година.Водена со сигурни раце и познавање на проблематиката од градежништвото, фирмата остварува брз напредок и развој.

Од самиот почеток па се до ден денес “АЛМОНТ“ ДОО – Штип чекори напред како со порастот на бројот на вработени кој во моментов изнесува 40-тина ,со бројот на високо образовен кадар од типот на градежни и машински инжинери, така и со вложивање во усовршување и олеснување на работата со помош на CNC комјутерски наведувани машини.

“АЛМОНТ“ ДОО – Штип се стреми да ги исполни јасно зацртаните правила на работа:

- Професионалност при работа

- Безбедност при работа

- Квалитет на прозиводите

- Динамика на работа

- Доверба мегу клинетите

- Тимска работа

“АЛМОНТ“ ДОО – Штип ги извршува следните градзежни работи:

- Прозиводство и монтажа на сите видови челични конструкции

(се користи челик од познати фирми со светски признати сетификати)

- Кровопокривачки , лимарски и фасадерски работи

(покривање со профилирани лимови ,фасадни и кровни панели)

- Прозиводство и монтажа на Алуминиумска столарија

(алуминиумска столарија од брендот на PROFILCO)

- Прозиводство и монтажа на PVC столарија

(PVC столарија од брендот на SALAMANDER)

(PVC столарија од брендот на PIMAPEN)

- Прозиводство и монтажа на стаклени фасади

(класична, полуструктурална и структурална фасада од брендот на PROFILCO)

- Прозиводство и монтажа на сите видови стакло

(единечно и термопан стакло)

Што се однесува во делот на технологијата “АЛМОНТ“ ДОО – Штиппоседува CNC хидрауични преси од светски познатата компанија BAYKAL , машини за роловање и виткање на профили , машини за прозиводство на PVC и алуминиум од брендот на URBAN , машина за перење на стакло од брендот на PROFILCO.

Кон крајот на 2011 година и почетокот на 2012 година “АЛМОНТ“ ДОО – Штип се стекна со светски сертификати и тоа:

- ISO 9001:2008 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

- ISO 14001:2004 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА

    ГАЛЕРИЈА           

 

Алмонт

     МАПА                 

Печати