log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

elena luka home

elenaluka home logo 

Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанов 130,
1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (02) 310 3816;
Мобилен: +389 (071)415 094;
+389 (071)326 773
Е-маил:contact@elenalukahome.com

fb1 instagram   web   twiter   pinterest

 

Пон - Пет 09.00 - 17.00
Сабота 09.00 - 15.00

 

      ОПИС                

ЗА НАС
Приказната за Elena Luka Home започна како резултат на потребата од уникатни градби, да се подобри визуелната естетика и квалитет на градбите, како и на клиентите да им се понуди поинаква визија за нивното домување и да им се отворат богати можности за изборот на нивниот дом, неговиот квалитет, дизајн, архитектонско решение и ентериерот до најмали финеси.

НАШАТА МИСИЈА
Да создадеме производ кој што на пазарот ќе се издигне неколку скалила над моменталната понуда, а во него да бидат имплементирани основните елементи коишто ги пропишува правилникот за градење, а потоа и современите алатки за урбано живеење.

Ваквиот уникатен начин на работа ја исклучува можноста од неуспех во работењето. Ова се сведува на резултат остварен од блиската и директна комуникација, Elena Luka Home кон клиентите, желбите на клиентите насочени кон нас. Ваквиот начин на работа првенствено значи дека секој е третиран на еднаков начин, испочитувани се неговите барања и реално се кажани можностите за реализација од Elena Luka Home.

УСЛУГИ
- Консалтинг
- Проектирање
- Инженеринг и изведба
- Внатрешен дизајн и реновирање

    ГАЛЕРИЈА           

 

ELENA LUKA HOME

     МАПА                 

Печати