log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Орион Инженеринг

orionlogo 

Адреса: Андон Слабејкоски,Прилеп
Телефон:048 522300; 048 419090
Мобилен:075/458-660; 075/353-290;
Факс: +389 48 419-090
Email: orion@cnc.com.mk
orioninzenering@yahoo.com
piporion@yahoo.com

   web    fbfb 

      ОПИС                

 

Почетоците на ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ датираат од 1993 година, кога компанијата работеше како мала машинска работилница. Во почетокот основна дејност ни беше изработка на резервни делови за земјоделски машини, како и класични машински услуги. Со текот на годините нашата инженерско–занаетчиска работилница успеа да се афирмира со својот препознатлив имиџ и да си го најде местото во металската индустрија.
Денес ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ е компанија со околу 30 вработени, со тенденција за зголемување на знаењето и бројот и обученоста на вработените, проширување на асортиманот на услугите и производите, освојување на нови сегменти од пазарот и усовршување на менаџерскиот тим. Главна дејност на фирмата е изработка на резервни делови за индустријата и изработка на алати за леење пластика, бризгање пластика, како и алати за пробивање, виткање и просекување на лимови. Производната програма ја следат и современи машини (ЦНЦ глодалка, ЦНЦ струг, ЦНЦ ерозимат со жица) кои овозможуваат квалитетно производство со високо прецизни конструктивни карактеристики. ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ поседува опрема и стручен кадар за проектирање во најсовремени ЦАД-ЦАМ софтвери (MASTERCAM X7), така што изработката на делот или алатот можеме да ја изведеме од идеја до реализација.

УСЛУГИ во Орион Инженеринг:
-Стругање, ЦНЦ стругање
-Глодање, ЦНЦ глодање
-Електроерозија со електрода, ЦНЦ електроерозија со жица
-Брусење
-Гравирање
-Штанцање
-Термичка обработка
-Машинска обработка на мали и средни серии
-Машино-браварски услуги
-Замена на клипни вретена на хидаулични клипови
-Останати услуги како ремонт на пумпи,редуктори,хидраулични клипови и сл.

ПРОИЗВОДСТВО во Орион Инженеринг:

-Осовини,ракавци и вратила
-Цилиндрични запчаници со прави и хеликоидни заби,назабени вратила
-Ланчаници
-Нутови и осовини и полуосовини со нутови
-Клинести и запчести  ременици
-Полжавни парови
-Изработка на машински конструскции по порачка
-
Елеватори со помали димензии (Ф110х6000 мм)
-
Громобрани
-
Изработка и монтажа на прохромска ограда
-
Сопствено производство на браварски ментешиња
-Сопствено производство на земјоделска опрема како : трокрилни и четвотокрилни брани,
ралници(емеши), клинови за брани, штици, оплати како и резервни делови за агарагната дејност (комбајнски делови, делови за преси).

    ГАЛЕРИЈА           

 

Орион Инженеринг

     МАПА                 

Печати