log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

АЗУРНОСТ КОНСАЛТ ДООЕЛ


 
Адреса: Ул. Бошко Цветкоски бр. 3, П.Фах 125 Гостивар
Телефон:078 251 800
Е-маи : azur29@t.mk

      ОПИС                

 AЖУРНОСТ КОНСАЛТ ДООЕЛ Гостивар, Ви нуди-Сметководствени услуги: Пресметка на плата (изготвување на МПП образец). Пријава и одјава на вработени. Заверка на рекапитулари во УЈП. Подигање на изводи. Водење на документација за девизно работење. Водење на документација за продавници - по продавници. Материјално водење на магацин. Книжење на документација за производство. Изработка на годишна пресметка. Пресметка на ДДВ. Пресметка на данок на добивка и персонален данок на доход. Водење на аналитика за купувачи и добавувачи. Обука на практиканти со практична настава. Консалтинг услуги и советување во врска со даноците и придонесите.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати