log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

Брегал

handproduction logo
Улица: Индустриска бр. 5, 2320 Делчево
е-маил:bregaldooel@yahoo.com
contact@bregal.com.mk
Телефон : +389 33-410-036
fb: https://www.facebook.com/pg/bregal1/about/
web: www.bregal.com.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК: 07:00 ~ 17:00 Ч.

      ОПИС                

Брегал доо Делчево е компанија која се занимава со продажба на големо во 
соработка со правни лица (фирми). Брегал доо е основано во Делчево, 
Република Македонија, во 2005 год., од високо стручен тим, кој се 
прошири и денес дава и нуди артикли и услуги низ целата земја. Увоз, 
продажба и дистрибуција на квалитетни производи ( our brand name: HAND 
PRODUCTS ) е главната цел на нашата работа, задоволен клиент кој го 
признава нашиот квалитет се наоѓа во центарот на сите наши планови и 
активности.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Брегал

     МАПА                 

Печати