log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Мит Груп Компани

mitkompani logo

Адреса: ул.Железничка бр.50, Куманово, Македонија
Мобилен: +389 71 211 520
Е-маил: mitgrupkompani@gmail.com

      ОПИС                

МИТ ГРУП КОМПАНИ е компанија  чија што  основна дејност е рециклирање на хартија и картон, нејзина преработка  и производство на подлошки за јајца и други производи  од хартија и картон. Нашето производство се базира на рециклирање на стара хартија и картон , при што се добива смеса наречена пулпа ,од којашто понатаму добиваме разни производи од таа смеса. Главно произведуваме подлошки за јајца со различни големини и тоа подлошки за јајца со големина М/30 , Л/30 , ХЛ/30 и мали пакувања за по 10 јајца и 2х6 јајца.
Претставуваме еден вид на еко – фабрика , бидејќи како што напоменавме основна суровина за добивање на нашиот производ е стара хартија и картон  , која што веќе е употребувана а кај нас со нејзина преработка добиваме сосема нов производ.
 Во блиска иднина се стремиме да го прошириме нашето производство и со нови артикли како што се амбалажа за јаболка , амбалажа за флаши за вино и за уште многу други производи кои што се изработуваат од пулпа.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Мит Груп Компани

     МАПА                 

Печати