log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ПП Сервис С9

ppserviss9 logo

Адреса: ул.Петар Драпшин бр.2 локал.2, Скопје, Макдонија
Телефон: +389 2 2779 003
Мобилен: +389 70 221 746
               +389 71 211 062
Е-маил: ppserviss9@hotmail.com

web   fbfb   

      ОПИС                

ПП СЕРВИС С-9 е едно од најуспешните претпријатија во Република Македонија, во областа на ПП заштитата. Претпријатието е основано на 24.08.1998. Многубројни се референците кои ја препорачуваат нашата компанија како успешен и квалитетен, изведувач и сервисер на секаков вид на услуги од областа на ПП заштитата. Компанијата располага со квалитетен и стручен кадар, како и со современи технички средства и опрема, кои овозможуваат навремена и квалитетна реализација на превземените обврски. Како резултат на квалитетната работа и исполнувањето на роковите, компнијата има голем број на долгогодишни партнери.

Сервис

1.    Сервисирање на ПП Апарати

2.    Полнење на сите видови ПП Апарати

3.    Атестирање на сите видови ПП Апарати

4.    Бојадисување на ПП Апарати

5.    Промена на резервни делови за ПП Апарати

6.    Испитување на громобранска инсталација

7.    Мерење на заштитно заземјување

8.    Мерење на Хидранска Инсталација

9.    Продажба на ПП Апарати и опрема за гаснење на пожари

10.    Стручни совети од областа на ПП заштита

ПП Апарати
1. S- Група:
Апарати полнети со прашок за гаснење на почетни пожари кај моторните возила, електрични уреди, градежни машини и др. Како средство за гаснење се применува хидрофобен прашок, исфрлен под притисок.
2. CO₂- Група:
Апарати полнети со CO₂ за гаснење на поголеми пожари, посебно кај електрични инсталации, телефонски централи, компјутерски центри и др.
3. Друго
Држач за ПП апарати, Хидрантски црева, Хидрантски Армари

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

ПП Сервис С9

     МАПА                 

Печати