log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Атлантис Инвест Груп

 atlantislogo Адреса: Раштански пат Бр.14
Телефон:Дејан Мирсинов +389 70 400 769
                Ивана Калаузарова +389 78 260 887
Е-маил: atlantisinvestmk@gmail.com

      ОПИС                

   Ние сме инвеститори на станбено-деловен комплекс Атлантис во Велес. Парцелата на која градиме е со вкупна површина од 5.572 м2, првата зграда е веќе изградена со 56 станбени единици и вселива, во склоп на неа имаме на располагање деловен простор во вкупна нето површина од 527 м2 погоден за секаков вид на намени како еден цел објект, но постои и можност и да се подели на 2,3 или 4 засебни деловни простории. На располагање е и подрум со површина од 663 м2. Овој деловен простор е изграден по СВЕТСКИ СТАНДАРДИ, следејќи ги и применувајќи ги трендовите во градежништвото.
    Она што сакаме да Ви го најавиме е дека започнати се подготвителни работи за изградба на нови две ламели (ламела 2 и 3) кои ќе бидат во продолжение на веќе изградената ламела 1 во форма на ,,Г,, буквата, а кои пак ќе располагаат со 105 станбени единици и деловен простор со вкупна нето површина од 1.132 м2, и подрум со вкупна нето површина од 1.127 м2.        Становите од новите две ламели (ламела 2 и 3) од градбата се со површина од 40 м2 до 85 м2.
    Согласно Деталниот урбанистички план кој е во сила,  за кој има издадено маркици за градење, ние ќе се јавиме како инвеститори на станбено-деловните објекти како дополнителни 3 засебни згради и со чија изградба ќе се заокружи модулот 40.2 со изградени над 500 станбени единици и над 10.000 м2 деловен простор.
     За деловниот простор од 527 м2 имаме изработено предлог - идејни решенија за МЕДИЦИНА https://www.facebook.com/atlantisinvestgroup/photos/pcb.1352373184915954/1352372618249344/?type=3&theater , УГОСТИТЕЛСТВО https://www.facebook.com/atlantisinvestgroup/photos/pcb.1352373184915954/1352372764915996/?type=3&theater И МАРКЕТ https://www.facebook.com/atlantisinvestgroup/photos/pcb.1352373184915954/1352372891582650/?type=3&theater, но деловниот простор е погоден за секакви намени во зависност од Вашите потреби.
      Ве замолуваме да кликнете на следниот линк https://my.matterport.com/show/?m=xkRNdoxwgU2&fbclid=IwAR15NfqQxvEZWtg4uRaGzGwK5-LjQJ7fkUnx6lM40dt73MsbdCJPYnzbwz4 и виртуелно да го посетите Нашиот деловен простор.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Атлантис Инвест Груп

     МАПА                 

Печати