log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

FB IMG 1695131686141


 

Адреса: Диме Аницин 4/6-А
Телефон:072 806 806 / 070/227-447 / 070 205 569
Е-маил:
 sgradba@gmail.com / specijalgradba@specijalgradba.com.mk

СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА е компанија од градежниот сектор, основана 2011 година.

За време на нашето 10 годишно работење, СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА се најде на листата на 200 најуспешни компании, направена од Европската бизнис асоцијација во Македонија.

СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА е општествено одговорна компанија која во изминативе 10 години помогна многу културни и спортски настани и манифестации.

Обезбедување на сигурни, квалитетни, економични и функционални објекти е нашата визија за вашиот дом. Затоа во своето работење компанијата ги применува стандардите за квалитет, за зашитита на животната средина и најновите европски стандарди и иновации за современо домување.

Примарно сме ориентирани кон безбедноста на објектите, нивната енергетска ефикасност, квалитетот на градежните материјали и вградената опрема вклучувајќи ги притоа функционалноста и естетските нормативи како појдовна точка во процесот на создавање.

Во таа насока, во нашите објекти вградуваме градежни материјали со одлични термички, акустични и хидроизолациски својства од лиценцирани произведувачи и градиме енергетско ефикасни објекти за заштеда на енергија и намалување на негативните влијанија врз животната средина, што воедно е и наша општествена одговорност.

 

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати