log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Даксорол

daxorol 

Адреса: В.С.Бато б.б.
Телефон:+389 44 350030
              +389 2 2033018
Е-маил:info@daxorol.mk

web    fbfb

      ОПИС                

DAXOROL е фабрика за производство на суви малтери, минерални и пластични абриби, внатрешни и навдворешни бои како и подлоги.

Дејности на Даксорол се: градежни материјали за изолација, суви малтери, универзални лепаци, лепаци за плочки, внатрешни бои, надворешни бои, подлоги, фасади, нијансирање на бои.

Постојаното зголемување на производниот асортиман, квалитативни и прифатливи цени овозможуваат исполнување на потребите и проширување на дистрибутивната мрежа, во и надвор од Р. Македонија.

DAXOROL произведува и ги снабдува потрошувашите со материјали за разни намени делејќи ги во три главни групи:

- малтери
- поликолори
- подлоги (основи)

Боите го украсуваат изгледот на вашиот објект, ние ги украсуваме боите.

DAXOROL овозможува избор на бои според каталог DAXOCOLOR, додека нијансирањето се врши со компјутерскиот систем DAXOMIX.

DAXOMIX - систем на бои , овозможува компјутерско нијансирање.

Спектарот на боите нуди околу 1500 нијанси кој можат да се аплицираат во внатрешни и надворешни бои, или за пластични абрип Кratzputz или Reibeputz.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Даксорол

     МАПА                 

Печати